lajmet_top_banner

Shkaqet e paqëndrueshmërisë së tensionit dhe frekuencës në kompletet e gjeneratorëve me naftë

Kompletet e gjeneratorëve me naftë luajnë një rol vendimtar në sigurimin e furnizimit të besueshëm dhe të vazhdueshëm me energji elektrike në industri dhe aplikacione të ndryshme.Megjithatë, ndonjëherë, këto sisteme mund të përjetojnë paqëndrueshmëri të tensionit dhe frekuencës, gjë që mund të çojë në probleme operacionale dhe dëmtime të mundshme të pajisjeve.Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë disa nga shkaqet e zakonshme pas paqëndrueshmërisë së tensionit dhe frekuencës në grupet e gjeneratorëve me naftë.

 

Variacionet e ngarkesës:

Një nga arsyet kryesore për paqëndrueshmërinë e tensionit dhe frekuencës janë ndryshimet e papritura dhe të rëndësishme të ngarkesës.Kur ngarkesa në grupin e gjeneratorit luhatet me shpejtësi, mund të ndikojë në aftësinë e motorit për të mbajtur një prodhim të qëndrueshëm.Për shembull, nëse një motor i madh fillon ose ndalon papritur, ndryshimi i papritur i ngarkesës mund të shkaktojë një rënie momentale ose rritje të tensionit dhe frekuencës.

 

Problemet e furnizimit me karburant:

Një faktor tjetër që mund të kontribuojë në paqëndrueshmërinë e tensionit dhe frekuencës është furnizimi joadekuat i karburantit.Motorët me naftë mbështeten në një rrjedhje të qëndrueshme dhe të qëndrueshme të karburantit për të mbajtur një prodhim të qëndrueshëm të fuqisë.Karburanti i pamjaftueshëm ose ndryshimet në cilësinë e karburantit mund të prishin procesin e djegies, duke çuar në luhatje të tensionit dhe frekuencës.Mirëmbajtja e rregullt dhe filtrimi i duhur i karburantit mund të ndihmojnë në zbutjen e këtyre problemeve.

 

Kontrolli i shpejtësisë së motorit:

Shpejtësia me të cilën funksionon motori ndikon drejtpërdrejt në frekuencën e daljes së gjeneratorit.Ndryshimet në shpejtësinë e motorit, të shkaktuara nga problemet mekanike ose të sistemit të kontrollit, mund të rezultojnë në paqëndrueshmëri të frekuencës.Guvernatorët e gabuar të shpejtësisë ose kalibrimi i gabuar mund të çojnë në kontroll të çrregullt të shpejtësisë, duke ndikuar në aftësinë e gjeneratorit për të mbajtur një frekuencë të qëndrueshme.

 

Mosfunksionimi i rregullatorit të tensionit:

Rregullatorët e tensionit janë përgjegjës për mbajtjen e një tensioni të qëndrueshëm të daljes pavarësisht nga ndryshimet e ngarkesës.Mosfunksionimi ose rregullatorët e tensionit të kalibruar dobët mund të çojnë në paqëndrueshmëri të tensionit.Ky paqëndrueshmëri mund të rezultojë në kushte nëntensioni ose mbitensioni, duke dëmtuar potencialisht pajisjet e lidhura dhe duke ndikuar në performancën e përgjithshme të grupit të gjeneratorit.

 

Lidhjet ose instalimet elektrike të gabuara:

Lidhjet elektrike ose instalimet elektrike të gabuara mund të sjellin rezistencë dhe rezistencë në sistemin elektrik të grupit të gjeneratorit.Këto elemente rezistente dhe reaktive mund të shkaktojnë rënie të tensionit dhe devijime të frekuencës.Lidhjet e lirshme, kabllot e dëmtuara ose tokëzimi i pamjaftueshëm mund të kontribuojnë në dalje të paqëndrueshme të tensionit dhe frekuencës.

 

Paqëndrueshmëria e tensionit dhe frekuencës në grupet e gjeneratorëve me naftë mund të lindë nga faktorë të ndryshëm, duke përfshirë ndryshimet e ngarkesës, problemet e furnizimit me karburant, problemet e kontrollit të shpejtësisë së motorit, keqfunksionimet e rregullatorit të tensionit dhe lidhjet e gabuara.Mirëmbajtja e rregullt, menaxhimi i duhur i karburantit dhe inspektimi i plotë i komponentëve elektrikë mund të ndihmojnë në zbutjen e këtyre problemeve.Duke trajtuar këto shkaqe në mënyrë efektive, përdoruesit mund të sigurojnë një furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm me energji elektrike nga grupet e gjeneratorëve me naftë, duke minimizuar ndërprerjet operacionale dhe dëmtimet e mundshme të pajisjeve.

 

Kontaktoni LETON për më shumë informacion profesional:

Sichuan Leton Industry Co, Ltd

TEL:0086-28-83115525

E-mail:sales@letonpower.com


Koha e postimit: Prill-12-2023