Tregtarë dhe pjesë këmbimi

Shërbimi dhe informacioni i tregtarëve

Ne tani kemi disa faqe shërbimi inxhinierik lokal, nëse dëshironikontrolloniinformacione të hollësishme, ju lutemi klikoni këtu për të shkruar informacionin tuaj të kontaktit.

Çfarë bën një tregtar energjie LETON?
* Merrni pjesë të shërbimit tonë të tregut lokal
* Depo në qendër të pjesëve të këmbimit në magazinë
* Shitjet e produkteve Leton Power
* Ndërtoni një fabrikë prodhuese lokale
Si të bëheni një tregtar i produkteve të energjisë LETON?
* Studioni produktet dhe kulturën tonë
* Plotësoni listën e pyetësorëve
* Paraqisni dokumentet e nevojshme
* Kaloni certifikimin e kualifikuar
* Merrni kurse trajnimi
* Merrni certifikimin e shërbimit
* Pranoni ekzaminimin tonë dhe kontrolloni
Di më shumë detaje,kontrollonitë na shkruani informacionin tuaj

Pjesë këmbimi Gjetës