Kultura

Galeritë LETON04

Misioni

Krijimi i vlerës së klientit
Realizimi i ëndrrës njerëzore

Galeritë LETON11

Vizioni

Gjenerator i energjisë me një ndalesë
Për të qenë Lider i Industrisë

Galeritë LETON20

Filozofia e Biznesit

Fitore-Fitore
E qëndrueshme

Galeritë LETON10

Slogani i punonjësve

Bëhu me Idealet
Jini me përgjegjësi